Thesis Supervised

Running Projects

2023

(Bc. práce)
 • Burik Marián: Inteligentná miestnosť - návrh riadenia
 • Markovič Dušan: Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
 • Tomčo Tomáš: Využitie moderných technológií v on-line vzdelávaní
 • Valachovič Ľubomír: Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok
(MSc. diplomové práce)
 • Maineh Mulham, Bc.: New Forms of Videoconference for better experience
 • Mihálik Matej, Bc.: Nové formy videokonferenčnej komunikácie pre plnší zážitok

2012

(MSc. diplomové práce)
 • Horváth Tomáš: Návrh webovej stránky o spracovaní reči
 • Grenčík Róbert: Návrh webovej stránky o spracovaní reči
 • Sember Matej: Syntéza reči podľa predpísanej predlohy alebo syntetický papagáj
 • Šoka Matúš: Syntéza reči podľa predpísanej predlohy alebo syntetický papagáj
 • Drozd Ivan: Syntéza reči v Jave

2011

(MSc. diplomové práce)
 • Obert Ivan: Tvorba rečovej databázy (ženský hlas) pre difónový rečový syntetizátor
 • Vančo Marek: Spracovanie čísloviek pre rečový syntetizátor
 • Vasek Matúš: Transkripcia vstupného textu pre rečový syntetizátor
 • Tichý Matúš: Hlasová navigácia v knižničnom systéme

2010

(Bc. práce)
 • Hlavatý Marián: Detekcia základných bodov a čŕt tváre 3D modelu tváre pre syntézu reči
 • Horváth Tomáš: Návrh webovej stránky o spracovaní reči
 • Hajdu Lukáš: Návrh webovej stránky o spracovaní reči
 • Grenčík Róbert: Návrh webovej stránky o spracovaní reči
 • Sember Matej: Syntéza reči podľa predpísanej predlohy alebo syntetický papagáj
 • Šoka Matúš: Syntéza reči podľa predpísanej predlohy alebo syntetický papagáj
 • Drozd Ivan: Syntéza reči v Jave
 • Hluzin Martin: Tvorba rečovej databázy pre difónový rečový syntetizátor
 • Hollý Patrik: Vytvorenie 3D modelu tváre pre syntézu reči
(MSc. diplomové práce)
 • Bc. Fister Matej: Animácia multimediálnej hovoriacej hlavy
 • Bc. Gonšor Jozef: Metodika opráv chybnej syntézy reči
 • Bc. Hricko Lukáš: Detekcia charakteristických čŕt ľudskej tváre
 • Bc. Kondelová Anna: Analýza prozodických vlastností slovenskej reči
 • Bc. Špilková Anna: Tvorba rečovej databázy (ženský hlas) pre difónový rečový syntetizátor
 • Bc. Tóth Ján: Fonetická transkripcia skratiek pri syntéze reči
 • Bc. Valent Martin: Automatická detekcia slovných druhov v slovenskej vete
 • Bc. Šághy Tomáš: Navrhnutie a nahratie rečovej databázy pre difónový rečový syntetizátor

2009

(Bc. práce)
 • Obert Ivan: Tvorba rečovej databázy (ženský hlas) pre difónový rečový syntetizátor
 • Vančo Marek: Spracovanie čísloviek pre rečový syntetizátor
 • Vasek Matúš: Transkripcia vstupného textu pre rečový syntetizátor
(MSc. diplomové práce)
 • Bc. Bórik Matúš: Sémantické kódovanie reči
 • Bc. Jesenský Tomáš: Korpusová syntéza reči

2008

(Bc. práce)
 • Fister Matej: Vytvorenie 3D modelu tváre pre syntézu reči
 • Gonšor Jozef: Návrh backend servra pre inteligentné rozhranie pre komunikáciu s počítačom
 • Hricko Lukáš: Detekcia základných bodov a čŕt tváre 3D modelu tváre pre syntézu reči
 • Kondelová Anna: Inteligentné rozhranie pre komunikáciu s počítačom v aplikácii Cestovný poriadok lietadiel
 • Špilková Anna: Tvorba rečovej databázy pre difónový rečový syntetizátor
 • Tóth Ján: Inteligentné rozhranie pre komunikáciu s počítačom v aplikácii Čítanie RSS správ
 • Valent Martin: Inteligentné rozhranie pre komunikáciu s počítačom v aplikácii Program kín
(MSc. diplomové práce)
 • Bc. Janík Martin: Navigácia webových stránok pomocou akustických povelov
 • Bc. Mareček Jakub: Návrh optimálneho korpusu pre korpusovú syntézu reči
 • Bc. Varga Tomáš: Multimediálne čítanie sms na mobilnom telefóne
 • Bc. Vlasák Jakub: Návrh architektúry systému pre inteligentné rečové komunikačné rozhranie
 • Bc. Šághy Tomáš: Navrhnutie a nahratie rečovej databázy pre difónový rečový syntetizátor
 • Bc. Bórik Matúš: Sémantické kódovanie reči
 • Bc. Jesenský Tomáš: Korpusová syntéza reči

2007

(Bc. práce)
 • Jančich Róbert: Inteligentné rozhranie pre komunikáciu s počítačom v aplikácii Rozvrh hodín
 • Šághy Tomáš: Navrhnutie a nahratie rečovej databázy pre difónový rečový syntetizátor
(MSc. diplomové práce)
 • Bc. Bošácky Pavel: Model hovoriacej hlavy pre mobilný telefón
 • Bc. Káčer Martin: Animácia hovoriacej hlavy pre mobilný telefón
 • Bc. Michalko Ondrej: Difónový syntetizátor slovenskej reči
 • Bc. Talafová Renata: Syntéza reči v mobilnom telefóne
 • Bublea Iulia: Application "Weather Forecast" in Romanian Language

2006

(Bc. práce)
 • Mareček Jakub: Korpusová databáza pre syntézu slovenskej reči
 • Varga Tomáš: Užívateľské rozhranie pre animáciu hovoriacej hlavy
 • Vlasák Jakub: Inteligentné rozhranie pre komunikáciu s počítačom
(MSc. diplomové práce)
 • Sýkora Tomáš: Syntéza slovenskej reči
 • Čief Denis: Detekcia častí tváre pre multimediálnu syntézu reči
 • Lačok Martin: Inteligentné rečové rozhranie
 • De Marco Pietro: Tecnologie "Text To Speech" per servizi in lingua italiana su piattaforma slovacca

2005

(Bc. práce)
 • Bošácky Pavel: Vytvorenie 3D modelu tváre pre syntézu reči
 • Káčer Martin: Animácia tváre pre syntézu reči
 • Michalko Ondrej: Detekcia znelosti rečového signálu
 • Talafová Renata: Detekcia základných bodov a čŕt tváre 3D modelu tváre pre syntézu reči
(MSc. diplomové práce)
 • Macko František: Využitie signálových procesorov pre spracovanie audio a biomedicínskych signálov
 • Páleník Andrej: Detekovanie intonačných príznakov v rečovom korpuse
 • Vajáš Miroslav: Modelovanie hovoriacej tváre
 • Trubačík Mário: Separácia nízkoúrovňových signálov z EKG
 • Vlčko Peter: Detekcia biomedicínskych signálov pomocou neurónových sietí
 • Vojtko Juraj: Rozpoznanie slovenčiny pomocou programu SPHINX

2004

(Bc. práce)
 • Čief Denis: Animácia tváre pri syntéze reči
 • Lačok Martin: Modelovanie tváre reálneho rečníka
 • Sýkora Tomáš: Syntéza slovenskej reči
(MSc. diplomové práce)
 • KĽÚČOVSKÝ Marian, Bc.: Detekcia foném v slovenčine
 • ČEPKO Jozef, Bc.: Syntéza slovenskej reči výberom jednotiek korpusu
 • Bc. Welther Andrej: Detekovanie a potlačenie echa audio signálov
 • Bc. Požgay Viktor: Simulácia ľudskej tváre

2003

(Bc. práce)
 • Páleník Andrej: Syntéza slovenskej reči v systéme EMU
 • Vajaš Miroslav: Animácia tváre pri syntéze reči
 • Vrábel Andrej: Syntéza slovenskej reči
 • Vojtko Juraj: Presné detekovanie dĺžky foném v slovenčine
 • Vlčko Peter: Využitie signálových procesorov pre spracovanie audio signálov
 • Trubačík Mário: Využitie signálových procesorov pre spracovanie zašumeného signálu
 • Macko František: Využitie signálových procesorov pre kompresiu signálov
(MSc. diplomové práce)

2002

(Bc. práce)
 • Čepko Jozef: Syntéza reči podľa systému EMU
 • Kľúčovský Marian: Syntéza reči podľa systému MATE
 • Požgay Viktor: Simulácia ľudskej tváre pri rečovom prejave
(MSc. diplomové práce)
 • Bc. Skalský Maroš: Detekcia reči a foném slovenského jazyka
 • Bc. Varchol Peter: Kompresia obrazu pomocou signálového procesora TI radu TMS320C6xxx

2001

(Bc. práce)
 • Welther Andrej: Kompresia satelitného obrazu pomocou sgnálových procesorov TI radu 6000
(MSc. diplomové práce)
 • Branický Marián: Adaptívne potláčanie ozvien linkového traktu pomocou DSP
 • Brdečka Vladimír: Metódy záznamu zvuku na pamäťových médiách - dekódovanie záznamov MPEG Layer-3 s využitím DSP
 • Cerňak Miloš: Analýza možností technológie CTI v podmienkach Slovenskej republiky – CallCentrum, TAPI, telemarketing
 • Dubovský Martin: Analyzátor akosti výrobku pomocou akustickej odozvy
 • Mikula Juraj: BTC kódovanie obrazu pomocou signálového procesora TMS320C6701
 • Zopp Juraj: Kódovanie reči pomocou kompresie časovo frekvenčnej závislosti

2000

(Bc. projekty)
 • Varchol Peter: Potlacanie echa audio signalov
(MSc. diplomové práce)
 • Bochnička Vladimír: Detekcia reči pomocou časovo kepstrálných matíc a energie
 • Bellus Stefan: Potlacanie vplyvu echa adaptivnou filtraciou
 • Deak Radoslav: Vysokorychlostny prenos komprimovaneho video a asociovaneho audio signalu v sirokopasmovych sietach
 • Kacur Juraj: Detekcia reci pomocou casovo-kepstralnych matic

1999

(Bc. projekty)
 • Dubovsky Martin: Navrh a realizacia procesora pre prehravanie zvukovych signalov v roznych audio formatoch
 • Branicky Marian: Vyuzitie signalovych procesorov TI pre potlacanie echa recoveho signalu
 • Dekan Csaba: Vyuzitie signalovych procesorov Motorola pre potlacanie echa recoveho signalu
 • Filep Zsold: Vyuzitie signalovych procesorov Motorola pre waveletovu analyzu recoveho signalu
 • Mikula Juraj: Navrh CallCentra CTI pomocou TELAS
 • Cernak Milos: Navrh CallCentra CTI s pouzitim TAPI
(MSc. diplomové práce)
 • Marián Michalík: Watermarking v audio signáloch
 • Patrik Lorenc: Detekcia reči v zašumenom prostredí

1998

(Bc. ročníkové projekty)
 • Bellus Štefan: Analýza reči v zašumenom prostredí pomocou algoritmu CENDIS
 • Bochnička Vladimír: Analýza reči v zašumenom prostredí pomocou Mahalanobisovej vzdialenosti
 • Mišík Marián: Zlepšenie histogramu pre segmentáciu obrazu
 • Palinkáš Zbyšek: Kompresia reči pomocou spektrogramu
 • Zopp Juraj: Kompresia reči pomocou kompresie spektrogramov algoritmom JPEG
(MSc. diplomové práce)
 • Jančovič Peter: Feature Selection in Cepstral Time Matrices for Clean and Noisy Speech Recognition
 • Morávek Ján: VLSI Design of DCT Codec

1997

 • Monleon Oscar: One Approach to Fast Approximation of DCT in JPEG

1992

 • Barbirikova Zuzana: Metody odstranovania reverberacii
 • Kalisky Robert: Wavelet analyza signalov
 • Pazicky Ludovit: Segmentacia obrazoveho signalu
 • Ing. Tvarozek Milan: Adaptívny systém na meranie frekvencných charakteristík sústav
 • Zodl Marcel: Vyuzitie signaloveho procesora 7720 pre cislicove spracovanie signalov

1991

 • Herczegh Stefan: Laboratorne pracovisko pre testovanie digitalnych filtrov
 • Kopcanova-Staronova Jana: Navrh diskretnych filtrov KIO metodou frekvencneho vzorkovania

1990

 • Kossey Peter: Navrh cislicovych filtrov typu KIO
 • Tomasovic Ladislav: Realizacia cislicovych filtrov typu KIO bez nasobenia

1989

 • Hrabina Peter: Procesor DFT bez pouzitia nasobicky
 • Petriska Frantisek: Generator vazenej harmonickej funkcie pre cislicove spracovanie signalov
 • Vasko Viliam: Vyuzitie algoritmu CORDIC pre procesor DFT

1988

 • Pangracova Zuzana: Synteza cislicovych filtrov na PMD-85
 • Strmiska Igor: Automaticke generovanie programovych jednotiek pre optimalizaciu elektrickych obvodov.
 • Tvarozek Milan: Testovanie a meranie charakteristik cislicovych filtrov pomocou PMD-85

1987

 • Lishak Martin: Stvorhlasny tonovy syntetizer riadeny mikropocitacom podla notoveho zapisu
 • Misejka Viktor: Stvorhlasny tonovy syntetizer riadeny mikropocitacom podla notoveho zapisu
 • Povazanec Pavol: Pouzitie optimalizacnej metody "obchodneho cestujuceho" pre navrh obvodov
 • Vanek Tomas: Navrh diskretnych filtrov

1986

 • Hajduk Juraj: Programove vybavenie pre navrh LC-procesorov v pedagogickom procese

1985

 • Krutelova Zuzana: Synteza korektorov

1983

 • Karolyiova: Navrh telekomunikacnych sustav