Publications

1988

Podhradský, P.; Rozinaj, G.:
Syntéza prenosových sústav s diskrétnym výberom parametrov z ohraniceného priestoru
In: VII. seminar "Vyuzitie mini a mikropocitacovej techniky SMEP", Vysoke Tatry 2.-4. 5. 1988, str. 104-110

Kotuliaková, J.; Podhradský, P.; Rozinaj, G.:
Zabudovanie obmedzujucich podmienok do optimalizacie
In: medzinar. konferencia "Elektrotechnika 88", EF SVST Bratislava, str. 219-222

Rozinaj, G.:
Vyuzitie identickych funkcnych blokov pri synteze obvodov
In: medzinar. konferencia "Elektrotechnika 88", EF SVST Bratislava, str. 265-267

Kotuliaková, J.; Petrík, T,; Rozinaj, G.:
Signals and Systems (in Slovak)
STU Bratislava, 178 pp.