Publications2015

ROZINAJ, Gregor - RYBÁROVÁ, Renáta - KAČUR, Juraj - MINÁRIK, Ivan:
Multimedia processing
[elektronický zdroj]. 1. ed. Bratislava : Slovak Univerzity of Technology, 2015. CD-ROM, 114 s. ISBN 978-80-227-4519-2

RYBÁROVÁ, Renáta - ROZINAJ, Gregor - KAČUR, Juraj - TRÚCHLY, Peter - LÁBAJ, Ondrej - LONDÁK, Juraj - SCHUMANN, Sebastian:
Multimedia services and applications
[elektronický zdroj]. 1. ed. Bratislava : Slovak University of Technology, 2015. CD-ROM, 112 s. ISBN 978-80-227-4520-8

KOVÁCS, Péter Tamás - ROZINAJ, Gregor - MURRAY, Niall - SULEMA, Yevgeniya - RYBÁROVÁ, Renáta:
Application of immersive technologies for education: State of the art
In: IMCL 2015 : 9th International conference on interactive mobile communication, technologies and learning, Thessaloniki, Greece. 19-20 November 2015. [s.l.] : IEEE, 2015, S. 283-288. ISBN 978-1-4673-8243-4. V databáze: IEEE

RYBÁROVÁ, Renáta - CORRAL, Gonzalo del - ROZINAJ, Gregor:
Diphone spanish text-to-speech synthesizer
In: IWSSIP 2015 : 22nd International Conference on Systems, Signals & Image Processing, London : City University London, 2015, S. 121-124. ISBN 978-1-4673-8352-3.

RYBÁROVÁ, Renáta - ROZINAJ, Gregor:
Speech synthesis using compressed database
In: Proceedings ELMAR-2015 : 57th International symposium, Zadar, Croatia. 28-30 September 2015. Zagreb : University of Zagreb, 2015, S. 105-108. ISBN 978-953-184-209-9

ŠPILKA, Marián - ROZINAJ, Gregor - RYBÁROVÁ, Renáta:
Context analysis using bigrams
In: INES 2015 : 19th International conference on intelligent engineering systems, Bratislava, Slovakia. September 3-5, 2015. Danvers : IEEE, 2015, S. 401-404. ISBN 978-1-4673-7939-7. V databáze: IEEE: INSPEC: 15604417

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách AFD01 BAVOLÁR, Rastislav - ROZINAJ, Gregor. Interactive television menu controlled by hand gestures. In Redžúr 2015 [elektronický zdroj] : 9th International workshop on multimedia and signal processing. Smolenice, Slovakia. April 22-23, 2015. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015, CD ROM, S. 87-91. ISBN 978-80-227-4346-4. AFD02 BAVOLÁR, Rastislav - ROZINAJ, Gregor. Interaktívne TV menu riadené gestami rúk. In ELOSYS. Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2015 [elektronický zdroj] : Konferencia s medzinárodnou účasťou. Trenčín, Slovakia. 13. – 15. október 2015. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU v Bratislave, 2015, CD-ROM, S. 150-153. ISBN 978-80-227-4437-9. AFD03 ROZINAJ, Gregor - PROKŠA, Vincent - BENIČÁK, Miroslav. On the use of kinect image acquisition in face recognition. In Redžúr 2015 [elektronický zdroj] : 9th International workshop on multimedia and signal processing. Smolenice, Slovakia. April 22-23, 2015. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015, S. 11-14. ISBN 978-80-227-4346-4. AFD04 ROZINAJ, Gregor - PODHRADSKÝ, Pavol - RYBÁROVÁ, Renáta. Moderné ikt v duálnom vzdelávaní v prostredí stredných odborných škôl (aktivity projektov H2020 „NEWTON“ a ERASMUS+ „TECHpedia“). In ELOSYS. Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2015 [elektronický zdroj] : Konferencia s medzinárodnou účasťou. Trenčín, Slovakia. 13. – 15. október 2015. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU v Bratislave, 2015, CD-ROM, S. 168-173. ISBN 978-80-227-4437-9. AFD05 RYBÁROVÁ, Renáta - CORRAL, Gonzalo del - ROZINAJ, Gregor. Syntetizátor španielčiny. In ELOSYS. Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2015 [elektronický zdroj] : Konferencia s medzinárodnou účasťou. Trenčín, Slovakia. 13. – 15. október 2015. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU v Bratislave, 2015, CD-ROM, S. 174-177. ISBN 978-80-227-4437-9. AFD06 ŠIMKO, Martin - ROZINAJ, Gregor. Dynamic gesture recognition and remote control of PC. In Redžúr 2015 [elektronický zdroj] : 9th International workshop on multimedia and signal processing. Smolenice, Slovakia. April 22-23, 2015. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015, CD ROM, S. 23-26. ISBN 978-80-227-4346-4. AFD07 ŠPILKA, Marián - ROZINAJ, Gregor. Bigrams in context analysis. In Redžúr 2015 [elektronický zdroj] : 9th International workshop on multimedia and signal processing. Smolenice, Slovakia. April 22-23, 2015. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015, CD ROM, S. 31-34. ISBN 978-80-227-4346-4. AFD08 ŠPILKA, Marián - ROZINAJ, Gregor - RYBÁROVÁ, Renáta. Context analysis using bigrams. In INES 2015 : 19th International conference on intelligent engineering systems. Bratislava, Slovakia. September 3-5, 2015. Danvers : IEEE, 2015, S. 401-404. ISBN 978-1-4673-7939-7. V databáze: IEEE: INSPEC: 15604417. AFD09 ZELEZNÍK, Jozef - ORSÁG, Ferdinand - ŠEBÖK, Mário - KOCÚROVÁ, Lívia - TRUBAČ, Maroš - ROZINAJ, Gregor. Integrated smart home/room control system. In Redžúr 2015 [elektronický zdroj] : 9th International workshop on multimedia and signal processing. Smolenice, Slovakia. April 22-23, 2015. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015, CD ROM, S. 103-106. ISBN 978-80-227-4346-4. AFD10 ZELEZNÍK, Jozef - ORSÁG, Ferdinand - ŠEBÖK, Mário - KOCÚROVÁ, Lívia - TRUBAČ, Maroš - ROZINAJ, Gregor. Ovládanie inteligentnej miestnosti "SMART ROOM". In ELOSYS. Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2015 [elektronický zdroj] : Konferencia s medzinárodnou účasťou. Trenčín, Slovakia. 13. – 15. október 2015. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU v Bratislave, 2015, CD-ROM, S. 182-184. ISBN 978-80-227-4437-9. FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) FAI01 RYBÁROVÁ, Renáta (ed.) - MINÁRIK, Ivan (ed.) - ROZINAJ, Gregor (ed.). Redžúr 2015 [elektronický zdroj] : 9th International workshop on multimedia and signal processing. Smolenice, Slovakia. April 22-23, 2015. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015. CD ROM, 112 s. ISBN 978-80-227-4346-4.