Publications

1992

Podhradský, P.; Rozinaj, G.; Medvecký, M.:
Císlicové spracovanie signálov pomocou programovatelných hradlových polí XILINX.
In: Zborník prednasok z celostatneho seminara "Císlicové spracovanie signálov '92", Kosice, 1992, str.147-151.

Rozinaj, G.; Tomasovic, L.; Marcek,M.:
Aproximacia koeficientov FIR filtra
In: Zbornik prednasok z celostatneho seminara "Cislicove spracovanie signalov '92", Kosice, 1992, str.

Rozinaj, G.; Marcek, A.:
Introduction to PC II (in Slovak)
STU Bratislava, 118 pp.