PEDAGOGIKA

IVAN  BAROŇÁK
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Slovak University of Technology 
Home
BAKALÁRI
DIPLOMANTI
PEDAGOGIKA
PUBLIKÁCIE
VÝSKUM
AKTUALITY
ÚSTAV

Informácie o predmetoch bakalárskeho a inžinierského štúdia
 

2020-2021

 Úvod do konceptu, architektúry
a protokolov NGN

 3. r. BC    ZS 2020-2021

Koncepty, architektúry
a protokoly NGN

1.r. ING    LS 2019-2020

Technológie na pracovisku

 

Úvod do konceptu, architektúry a protokolov NGN

  1.   Téma   2.   Téma   3.   Téma 
  4.   Téma   5.   Téma   6.   Téma
  7.   Téma   8.   Téma   9.   Téma
  10. Téma    11. Téma    12. Téma

 

---------------------------------------------------------------------Modifikované 19.10.2020