Hlavným partnerom konferencie jeStránky sú priebežne aktualizované.
Prihláška, ako aj zaslanie abstraktu a finálna verzia príspevku, prebieha elektronicky na týchto stránkach (časť: Prihláška, resp. Moja zložka).