BUDOVANIE INFORMAČNEJ SPOLOČNOSTI

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Stromová 1, 813 30 Bratislava

SEKCIA VEDY A TECHNIKY
 

Home
KONZORCIUM
ANOTÁCIA ÚLOHY
CIELE ÚLOHY
SPRÁVY
HARMONOGRAM
LOGÁ

_________________

  optimalizované
(1 024 x 768)

_________________


KONVERGENCIA ICT SIETÍ A SLUŽIEB V KOMUNIKAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRE SR
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Riešenie úlohy výskumu
a vývoja :

 
KONVERGENCIA ICT SIETÍ
A SLUŽIEB V KOMUNIKAČNEJ
INFRAŠTRUKTÚRE SR
 
Ev. č. úlohy : 2003 SP 20 028 01 05/028 01 05

http://www.stuba.sk/