Vitajte na stránke venovanej vyhodnocovaniu kvality a syntézy reči

Cieľom stránky je subjektívne hodnotenie syntetizovanej reči, ktorá je získaná z výstupu rečových syntetizátorov realizovaných na pôde fakulty. Výsledky nám lepšie pomôžu určiť, ktorá metóda syntézy slovenskej reči je v praxi najpoužiteľnejšia. Keďže sa jedná o časovo náročne testovanie, lebo na kvalitné otestovanie nahrávky je potrebné čo možno najviac hodnotiacich ľudí, vytvorenie tejto webovej aplikácie nám značne uľahčí spomínané vyhodnocovanie.

Stránka je napísaná pomerne jednoducho a dúfam, že nám poskytne dostatok hodnotení korpusov. Posluchové testy sú zamerané na Váš posluchový aparát a Vaše subjektívne hodnotenie daného zosyntetizovaného textu.

Stránka je realizovaná v rámci môjho diplomového projektu. Aktívne som pomáhal pri príprave vybraných korpusov a tento projekt by nám ich mal pomôcť vyhodnotiť, poskytnúť spätnú väzbu.

Rád privítam Vaše postrehy k stránke ako aj k samotným testom na emailovej adrese.

Syntéza reči

Pokračuj
Warning: mysql_pconnect() [function.mysql-pconnect]: Host '147.175.103.5' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts' in /data/ktl/projects/speech/WWW/quality_test/classes/database.class.php on line 15
Nepodarilo sa prihlasit na databazovy server.Host '147.175.103.5' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'